Chúng tôi muốn giới thiệu vài hoạt động của Ban Giám Đốc Nội Thất New GBI, cũng như là kinh nghiệm quí báo trước đây về quản lý dự án cao cấp của Giám đốc quản lý dự án chúng tôi cho các nhà hàng, khách sạn hay resort trong và ngoài nước như Nhật và Hoa Kỳ. Đặc biệt là khách sạn Trump Soho tại New York của tỷ phú Donald J. Trump – nay là cựu tổng thống 45 của Hoa Kỳ.

Nội Thất New GBI - Văn Phòng Giao Dịch Sài Gòn

Nội Thất New GBI - Văn Phòng Giao Dịch Sài Gòn

Trung Tâm Thương Mại Sài Gòn - Quận 1 - TP. HCM

Chương Trình OSE - HAWA EXPO

Chương Trình OSE - HAWA EXPO

Cafe Kết Nối Các Doanh Nghiệp

HAWA EXPO 2023

HAWA EXPO 2023

Gặp Gỡ Báo Chí

HAWA EXPO 2023 SE

HAWA EXPO 2023 SE

Sourcing Expert.

Eurocham 2021 - Ho Chi Minh

Eurocham 2021 - Ho Chi Minh

Khoảnh Khắc Tân Niên.

Khách Sạn Trump Soho - New York - USA

Khách Sạn Trump Soho - New York - USA

Giới Thiệu Kinh Nghiệm Quản Lý Dự Án từ C.E.O Nội Thất New GBI

Nhà Máy Ibata Tại Nhật.

Nhà Máy Ibata Tại Nhật.

Hợp Tác & Trao Đổi Kinh Nghiệm Với Nhà Máy IBATA Tại Nhật Bản

Khách Sạn Hyatt - Quảng Trường Thời Đại - New York

Khách Sạn Hyatt - Quảng Trường Thời Đại - New York

Giới Thiệu Kinh Nghiệm Quản Lý Dự Án Từ C.E.O Nội Thất New GBI

Nhà Hàng CRU - Nantucket - USA

Nhà Hàng CRU - Nantucket - USA

Giới thiệu kinh nghiệm quản lý dự án từ C.E.O Nội Thất New GBI

Standard Hotel - New York - Hoa Kỳ

Standard Hotel - New York - Hoa Kỳ

Giới thiệu kinh nghiệm quản lý dự án từ C.E.O Nội Thất New GBI

Mondrian South Beach Hotel - Miami - Florida - USA

Mondrian South Beach Hotel - Miami - Florida - USA

Giới thiệu kinh nghiệm quản lý dự án từ C.E.O Nội Thất New GBI.

The Surrey Hotel - New York - Hoa Kỳ

The Surrey Hotel - New York - Hoa Kỳ

Giới thiệu kinh nghiệm quản lý dự án từ C.E.O Nội Thất New GBI.

Tin Tức